Flanders’ Food

Flanders’ FOOD wil een uniek, strategie-gedreven platform zijn dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Meer info op www.flandersfood.com

Ordina

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.700 medewerkers. Wij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen écht verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen ze door samen met hun klanten duurzaam te innoveren.

Als bedenkers, bouwers en beheerders van een betere digitale wereld hebben wij de expertise om bedrijfsprocessen en ICT duurzaam te verbeteren. Onze kracht is dat wij strategie en beleid kunnen vertalen naar de bedrijfsprocessen van onze klant door onze kennis van zijn organisatie, zijn markten en de lokale wet- en regelgeving. Wij willen samen met onze klanten duurzaam innoveren.

Technologie is een belangrijke aanjager van verandering in ons leven. Innovaties volgen elkaar snel op en zijn van grote invloed op ons werk en onze leefomgeving. Ordina volgt de nieuwste technologische ontwikkelingen dan ook op de voet. We maken deze relevant in de context van de klant door innovatieve business- en IT-toepassingen voor de klant te creëren die waarde toevoegen en tastbare resultaten geven.

TNAV

Het Vlaams Netwerk Watertechnologie is opgericht op 1 januari 2003, met de steun van het toenmalige IWT-Vlaanderen (nu Agentschap Innoveren & Ondernemen) en verwelkomt alle bedrijven die direct of indirect (bijvoorbeeld als leverancier of ingenieursbureau) met watertechnologie te maken hebben.

Het beoogt de versteviging van de concurrentiekracht van de leden-bedrijven door middel van innovatie, en moedigt de leden ook aan te innoveren. Het begeleidt ook de subsidieaanvragen van afzonderlijke bedrijven voor innovatie. TNAV is zelf met zijn leden actief betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en streeft samenwerking met andere organisaties na waar dit maar mogelijk is. Voorts doet het aan technologie-wacht.